500 yıllık sır çözüldü!

6-10 yaşları arasında ailelerinden alınıp yıllarca tapınaklara kapatılırlardı. Ve zamanı geldiğinde de imparatorlara veya soylulara eş olur ya da törenlerde kurban edilirlerdi.Dağın tepelerine yapılan yolculuk sırasında çocuklara bol miktarda mısır birası ve kokainin yapıldığı ağacın yaprakları tükettirilirdi.

Add a Comment