500 yıllık sır çözüldü!

Çünkü bu kurban edilen kızın Keçuva dilinde “Güneşin Bakireleri” anlamına gelen seçilmiş kadınların oluşturduğu Aklya Kona’dan olduğu düşünülüyor.Aklya Kona, İnka dininde saflık yemini eden rahibe tapınaklarında yaşayan kadınların bulunduğu bir topluluktu.Görevleri arasında; ayin yemeğini hazırlamak, imparator için ya da ayinlerde kullanılmak üzere giysiler dokumak gibi şeyler vardı.Bu rahibeler yetenekleri ve güzelliklerine göre köylü kızlarından seçiliyordu.

Add a Comment