2 İlgi çekici illüzyon numaraları

Gösteriden hemen önce, illüzyonist sıvı ve yapışkan bir jeli koluna iyice sürüp, tamamen kurumasını bekler.
Gösteri başladığında, illüzyonistin kolundaki bu jel dışarıdan kesinlikle fark edilmez.
İllüzyonist, şişi koluna batırıyormuş gibi yapar ve aslında şişi bu jele iyice sürer.
Daha sonra boştaki eli ile şişin üzerini kapatır ve izleyenler şişin koldan geçtiğini düşünür.
Kan olayına gelince; gösteriden önce, şişin içine kırmızı sıvı doldurulur ve gösteri başladığında illüzyonist bu sıvıyı damlatmaya başlar.
İzleyenler ise illüzyonistin kolunun kanadığını düşünürler.

Add a Comment