Çalışan annenin süt izni zaferi

İzmir’de, süt izni kullandığı sırada çalıştığı banka tarafından, ‘performans yetersizliği’ gerekçesiyle işten çıkartılan Evla Fazlı, avukatı Emre Sümer aracılığıyla açtığı işe iade davasını kazandı.

Evla Fazlı, 2014 yılında özel bir bankanın Üçkuyular şubesinde çalışmaya başladı. Şubede Bireysel Bankacılık satış yönetici yönetmeni olarak çalışan Fazlı, 2016 yılının başlarında doğum yapıp, süt iznine ayrıldı.

24 Haziran 2016’da banka şubesi süt izninde olan Fazlı’yı, performans yetersizliğini gerekçe göstererek işten çıkardı. Bunun üzerine Fazlı da, avukatı Emre Sümer aracılığıyla İzmir 8’inci İş Mahkemesi’ne işe iade davası açtı.

‘Objektif davranılmadı’

Mahkemeye sunulan dilekçede özetle şunlar kaydedildi: “Davalı banka müvekkilimin hamile olduğu dönemde dahi hamile işçilerin, yasal sınırların üstünde çalıştırılmasından dolayı, başka bir çalışan tarafından Çalışma Müdürlüğü’ne şikayet edildi. Müvekkilim tabi olduğu iş sözleşmesi performans düşüklüğü gerekçe gösterilerek, sona erdirilmiştir. Müvekkilimin performans düşüklüğü hiçbir zaman olmamıştır.

Banka akdin feshinde objektif davranmadığı ve son çare ilkesine de uygun hareket etmediği sabittir.”İzmir 8’inci İş Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmada davacı tanığı Emine Gülsün Erzurumlu, özetle şu  ifadeleri kullandı:

‘Başarılı bir personeldi’
Davacı 2016 yılı ocak ayında doğum yapıp, şubat ayından sonra işe başladı. İş yeri her üç ayda bir performans kriterlerini değiştirip çalışanlarına gönderiyordu. Evra, bu dönemde süt iznini de kullanıyordu. Hizmet akdinin feshi dışında çalıştığı banka şubesinin ya da görevinin değiştirilmesi ya da performansını artırıcı herhangi bir eğitim verilmesi gibi bir tedbire başvurulmadı.

Davacı ondan önceki dönemlerde de başarılı bir personeldi” dedi. Mahkeme, tanıkları dinledikten sonra açılan davanın kabulü ile feshin geçersizliğine, davacının işe iadesine, işsiz kaldığı dört aylık ücret ve diğer haklarının ödenmesine karar verip davayı ilk celsede bitirdi.‘Karar emsal teşkil edecek’
Evla Fazlı’nın Avukatı Emre Sümer, “Mahkeme doğru bir karar verdi. Banka müvekkilimin haksız yere işi akdi feshine karar verdi. Mahkemede bunun yasal olmadığını ve işe iadesi yönünde emsal teşkil edecek bir karar verdi. Bu karar aynı şekilde mağdur olan kişilere örnek olacak bir karar. Bu tür davaları olan çekinmeden dava açabilir” dedi.